Whitepaper: Wet DBA Juni 2016

De werkwijze voor het inzetten van zzp’ers is veranderd. De Verklaring Arbeidsrelatie
(VAR) is vervallen. Vanaf 1 mei 2016 geldt in Nederland de Wet Deregulering Beoordeling
Arbeidsrelaties (hierna Wet DBA).

Waarom deze wijziging? Het probleem met de VAR was dat het - in de ogen van het
kabinet - zorgde voor schijnzekerheid. Zzp’ers moesten aan een aantal voorwaarden
voldoen om een VAR te krijgen, maar voor de Belastingdienst was het moeilijk te
controleren of de zzp’er, werkzaam met een VAR, ook echt een zelfstandige was. Het doel
van de Wet DBA is het aanpakken van de schijnzelfstandigheid bij zzp’ers en het geven
van mogelijkheden aan de Belastingdienst om te handhaven, onder andere door controle
uit te voeren op modelovereenkomsten.

Onder een schijnzelfstandige wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er
geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd door de
Belastingdienst. De Wet DBA zorgt ervoor dat het financiële risico eerlijker verdeeld wordt
als er toch sprake is van een verkapt dienstverband. Tot 1 mei 2016 lag het risico bij de
zzp’er, maar nu bent u als opdrachtgever ook aansprakelijk en betaalt u samen.

Dit whitepaper helpt u om de uitvoering van VAR naar modelovereenkomsten te realiseren.

Download whitepaper